Przejdź do treści

Stoiska jarmarkowe

START SPRZEDAŻY STOISK: 24.06.2022 g. 12:00

W poniższych linkach znajdziesz mapę stoisk i niezbędne informacje.

WAŻNE:

  • Przed przejściem do systemu sprzedażowego zapoznaj się z regulaminami oraz polityką prywatności.
  • Sprzedaż dużych stoisk o numerach F10, H3 i H4 przeznaczonych na gastronomię odbywa się na podstawie zapytania ofertowego. Firmy zainteresowane ww. stoiskami proszone są o przesłanie maila kontaktowego na adres jarmarki@zstw.szczecin.pl do dnia 1.07.2022 roku do godziny 10:00. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości rezerwacji stoiska zostaną przekazane zainteresowanym w osobnym mailu. Wyłonienie firm nastąpi w dniu 6.07.2022
  • Wzorem roku 2021 ulica Jana z Kolna będzie przejezdna dla wszystkich pojazdów w obu kierunkach
  • Wiadomości organizacyjne wraz z przepustką zostaną przesłane wystawcom ok. 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Zapoznaj się z poniższą Mapą stoisk i Cennikiem stoisk:

> Poglądowa mapa stoisk 2022 - aktualizacja: 12.08.2022 r.

> Cennik stoisk 2022

> Regulamin wydarzenia Żagle 2022

> Regulamin Strefy Piw Kraftowych 2022

> Regulamin Platformy B2B 

> Polityka prywatności Platformy B2B 

> Link do platformy sprzedażowej 

> Polityka cookies 

 

Instrukcja obsługi systemu sprzedaży stoisk na imprezach ŻSTW Sp. z o.o.

 

1. JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

2. JAK SIĘ ZALOGOWAĆ?

3. JAK KUPIĆ STOISKO?

4. JAK ZAMÓWIĆ PRĄD?

5. JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI?

6. JAK OBSERWOWAĆ PRODUKT?

 

Kontakt dla wystawców:

Maciej Łabaziewicz
maciej.labaziewicz@zstw.szczecin.pl
tel. +48 91 35 16 207

Informacja z sanepidu ws. ewentualnych kontroli podczas wydarzenia Żagle.

Data publikacji: 25.07.2022 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego przedsiębiorcy działający na rynku spożywczym zobowiązani są do posiadania/uzyskania decyzji zatwierdzającej zakład lub/i wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego odpowiednio ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności (obiekty ruchome), miejsce prowadzenia działalności (obiekty tymczasowe).

Podmioty działające na rynku spożywczym (biorące udział w imprezie), które nie posiadają decyzji o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu, albo nie uzyskały wpisu do rejestru zakładów, składają wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności (planowanej imprezy), w formie pisemnej, wzory wniosków przesyłam w załączeniu do niniejszej wiadomości.

W przypadku prowadzenia działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu w trybie i na zasadach określonych w art. 6 rozporządzenia nr 852/2004 oraz art. 63 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia podlega karze pieniężnej w wysokości do 5 000 zł, nie mniej niż 1 000 złotych. Natomiast kto produkuje lub wprowadzania do obrotu żywność w zakresie niezgodnym z decyzją o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy podlega karze pieniężnej w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wysokość kary nie może być mniejsza niż 500 złotych (art. 103 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia).

W razie pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin
https://www.gov.pl/web/psse-szczecin
e-mail: psse.szczecin@sanepid.gov.pl
Tel. 91 487 03 13
Fax 91 486 11 41

Pliki do pobrania:
>> Wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej >>
>> Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej >>