Przejdź do treści

Jednostki / Planeta I

Statystyki

Długość: 53,63
Załoga: 21
Zanurzenie: 3,5 m

Informacje

SV Planeta I jest statkiem wielozadaniowym należącym do Urzędu Morskiego w Szczecinie. Jednostka znajduje się we flocie Urzędu Morskiego od 2020 roku, zastępując wyeksploatowaną jednostkę SV „Planeta”. Statek wraz z bliźniaczą jednostką SV „Zodiak II” wybudowano w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku. SV „Planeta I” to specjalistyczny statek wielozadaniowy o długości całkowitej 60,1 m (między pionami: 53,63 m), szerokości 12,8 metra oraz zanurzeniu 3,5 m. Nośność wynosi 350 ton. W dziobowej części kadłuba ulokowana jest dziobówka, zaś w części rufowej znajduje się żuraw o zasięgu ramienia 17 metrów i udźwigu 10 ton oraz urządzenia do wyciągania i kotwiczenia boi. Dodatkowo „Zodiak II” wyposażono w instalacje do usuwania zanieczyszczeń olejowych, instalacje do gaszenia pożarów na innych jednostkach pływających, hak holowniczy o uciągu 400 kN, łódź hydrograficzną, sondy oraz pojazd do prac podwodnych. Załoga jednostki liczy 21 osób.